Aanbestedingstrajecten

Aanbestedingstrajecten 

De inkoop van een project is een complexe zaak, waarbij een goede voorbereiding een absolute vereiste is.

V.R. Bouwmanagement zorgt ervoor dat het juiste aanbestedingstraject bij het juiste project wordt toegepast.

In het voortraject bepalen drie elementen de procedure van aanbesteding:
- Aard van de opdrachtgever
- Omvang van de beoogde inkoop
- Nationale en Europese regelgeving

Daarnaast doen wij een marktanalyse, waarin verschillende factoren worden onderzocht. Op basis hiervan brengen wij in kaart hoe het aanbestedingstraject vormt krijgt. Een aanbestedingstraject heeft normaliter een duur van drie tot zes maanden.