MeerJarenOnderhoudsBegrotingen

MeerJarenOnderhoudsBegroting

 

Als vastgoedeigenaar is het essentieel dat u ervan op de hoogte bent wat de onderhoudskosten van uw eigendommen op lange termijn zijn, alsmede wat de risicoverhogende elementen zijn.

V.R. Bouwmanagement beschikt over tools om deze zaken voor u inzichtelijk te maken. Wij hanteren de NEN2767 om actuele kwaliteits- en toekomstige ambitieniveaus te bepalen. Vervolgens verwerken wij dit in een MeerJarenOnderhoudsBegroting op basis van SLFSB-codering. Omdat wij deze expertise veelvuldig verlenen, focussen wij ons bij planontwikkeling voortdurend automatisch op beperking van toekomstige onderhoudskosten. Voor onze opdrachtgevers betekent dit continu aandacht voor Total Cost of Ownership.