Directievoering

Directievoering

 

Tijdens de realisatiefase van een project is een goede directievoering een absolute vereiste.

V.R. Bouwmanagement heeft hiervoor een eigen format ontwikkeld waarbij niet één directievoerder geleverd wordt, maar directievoering geleverd wordt als dienst. Onze ervaren mensen verzorgen de aansturing en controle van het bouwproces, bewaken de planning, kwaliteit en financiën en kunnen mogelijke projectrisico’s tijdig signaleren. Dit format is ontwikkeld vanuit het “meer-ogenprincipe”, waarmee kwaliteit beter gewaarborgd kan worden. De voordelen van directievoering door meerdere mensen zijn o.a. persoonsonafhankelijkheid, efficiency in tarivering en continuïteit. Directievoering wordt veelal geleverd in combinatie met bouwtoezicht en projectadministratie, om maximale synergie uit de projectorganisatie te halen.