Dienstverlenend projectmanagement rondom huisvestingsvraagstukken

V.R. Bouwmanagement adviseert en ondersteunt allerlei soorten opdrachtgevers in het proces rondom huisvestingsvraagstukken. Uw bouwproject is bij ons in deskundige handen.

Als onafhankelijk bureau kunnen wij het gehele traject verzorgen. Van initiatieffase en engineering tot oplevering en nazorg. V.R. Bouwmanagement komt afspraken tijdig na en biedt klantgerichte, vindingrijke oplossingen. Wij werken open, transparant en volgens een persoonlijke aanpak. Niet voor niets zijn wij voor een groot deel van onze relaties al jarenlang actief.

 •    Opdrachtgevers

    - Woningcorporaties

    - Overheidsinstanties

    - Bedrijven/industrie/kantoren

    - Projectontwikkelaars

    - Architecten/adviseurs

 •   Expertise in branches

    - Commercieel

    - Horeca

    - Leisure

    - Utiliteit

Privacyverklaring

 

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.


Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan hebben wij uw gegevens nodig om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst moet voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerteaanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst. Persoonsgegevens die via een andere organisatie of via openbare bronnen zijn verkregen worden op dezelfde manier behandeld als persoonsgegevens die op een andere manier zijn verkregen.


Ontvangers van de persoonsgegevens

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan andere partijen voor het uitvoeren van een opdracht. Wij maken daarnaast gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. V.R. Bouwmanagement verstrekt geen persoonsgegevens buiten de EU noch aan internationale organisaties.


Bewaartermijn van de gegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. V.R. Bouwmanagement maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.


Rechten van de betrokkene

U heeft het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te mogen inzien. Als er aanleiding voor bestaat, kunt u ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan te vullen of wijzigingen aan te brengen. Daarnaast heeft u het recht om te vragen uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ten slotte heeft u het recht de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking op elk moment in te kunnen trekken. Om uw rechten uit te oefenen kunt u zich wenden tot V.R. Bouwmanagement B.V., Marktplein 12, 5397 EV Lith, 0412-485255, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook wanneer u vragen heeft of meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens wilt verkrijgen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.


Lith, 4 oktober 2018